Икономика на спорта или как 40 деца се включиха в първия интензивен краш курс „Предприемачът като откривател“

Подкрепи „Предприемачът като откривател“

Със специално разработен еднодневен обучителен модул, „Предприемачът като откривател“ се включи в пилотното издание на образователно-баскетболния летен лагер “Баскетболни Деца” – Hoop Kids. Едноседмичният камп събра във Велико Търново 40 деца от цяла България. Децата, чиято средна възраст бе 12 години, имаха възможността да подобрят своите баскетболни умения под менторството на шестима от най-изявените треньори и баскетболисти в страната. Лагерът, който бе иницииран от Мартин Дурчев и Джими Хънт, освен това предложи и разнообразна образователна програма.

39040414_2248715215200952_5673377332425916416_o

Част от програмата бе и образователния и тренинг модул „Предприемачът кат откривател“. В рамките на една цяла събота децата изучиха някои основни принципи в икономиката и предприемачеството. Образователното съдържание бе изцяло адаптирано спрямо тематиката на баскетболния лагер, като целта бе учениците да успеят да свържат и приложат базовата финансова грамотност със спорта.

39024168_2248715371867603_814797644428738560_o

Краш курст бе изпълнен със спортни примери, а основния метод на преподаване бе игровизацията. Основните теми, които бяха засегнати и оставиха силно впечатление сред участниците, бяха работата в екип, комуникацията и делегирането на задачи, разделението на труда и специализацията, стойността като субективно възприятие, конкуренцията като мотиватор за постигане на успехи, провалът като процес на придобиване на нови знания и предприемачеството като стремеж за разрешаване на проблеми чрез бизнес идеи.

38918405_2248715431867597_6269997316892000256_o

Интензивната обучителна програма завърши със специално организиран трежър хънт, множество награди и връчване на сертификати.

38872882_2248714835200990_3770521647077916672_o

39000261_2248714091867731_687028294427607040_o

38876976_2248715438534263_3169054220787646464_o

38872901_2248714555201018_1052267966772543488_o

Подкрепи „Предприемачът като откривател“

[:en]Кuzman Iliev will present "Man, economy and state" in Library of Economics[:bg]Кузман Илиев ще представи „Човек, икономика и държава” в Икономическа библиотека[:] [:en]Library of Economics[:bg]Икономическа библиотека[:]