ПОДКРЕПЕТЕ НИ


През 2019 г. планираме стартирането на краш курсове, адаптирани обучителни модули и мотивационни срещи в поне 5 български града. За целта имаме нужда от вашата подкрепа. Тя може да се изрази в символично дарение, което частично да покрие разходите по осигуряване на консумативи, организиране и провеждане на събитие или курс. Но също така може да станете наш партньор, ментор или лектор. Вижте как може да ни подкрепите!

КАКВО Е "ПРЕДПРИЕМАЧЪТ КАТО ОТКРИВАТЕЛ"?


„Предприемачът като откривател“ представлява цялостна образователна и тренинг програма за ученици, включваща различни по характер и продължителност инициативи, насочени към подрастващото поколение. Обединяващата отделните модули  тема е финансовата грамотност, обучението в основите на икономиката, предприемачеството и предприемчивостта като съвкупност от ценности като страст, мотивация и креативно мислене. Неформалният характер на програмата ни дава свободата бързо и ефективно да адаптираме и променяме обучителните дейности спрямо нуждите на децата, създавайки качествено учебно съдържание, поднесено в същото време по забавен и ангажиращ вниманието начин. Учебният подход комбинира разнообразни методи за преподаване, включително игровизация, работа в екип за решаване на комплексни проблеми и външни мотивационни срещи.

ДЕЙНОСТИ


обучителни курсове

летни лагери

ускорени курсове

игрови занимания

РЕЗУЛТАТИ


5

години опит в разработването и имплементирането на иновативни образователни модули, игри, казуси и цялостни курсове

180+

ученици от цялата страна на възраст 10 – 18 години, участвали в различни по характер обучителни програми и курсове

4

локации в страната, на които сме провели 6 курса и 3 лагера – Пловдив, Боженци, Велико Търново и София

7

продукта: Икономика и бизнес; Креативно мислене; Бизнес и спорт; Стая със загадки; Лов на съкровища; Летен лагер

ВЪЗДЕЙСТВИЕ