ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ


Ние вярваме, че:
 • Човешкият стремеж към промяна и прогрес е основателен и неограничен източник на предприемаческата енергия и смелостта на иноваторите
 • Личната свобода е основна ценност и всички останали принципи и насоки трябва да бъдат в хармония с нея
 • В основата на бизнеса стои откривателския процес, след това е печалбата

ЦЕЛ


Повишаване на бизнес културата в България, Европа и света, като използваме нашата креативност в прилагането и обясняването на основните икономически принципи по начин, който да ги направи достъпни за възможно по-широк кръг от хора

МИСИЯ


Ние вдъхновяваме и мотивираме бъдещите поколения да инициират предприемачески действия и поемат лична отговорност за собствения си просперитет и за напредъка на обществото

КАКВО ПРАВИМЕКИП


   Мирияна Митева
 • Изпълнителен директор
 • +359 885 939 713
 • miteva@bauersax.org
    Весислав Илиев
 • Програмен координатор
 • +359 894 616 416
 • iliev@bauersax.org

    Алекс Иванова
 • Маркетинг и реклама
 • alex@bauersax.org
    Камелия Гарева
 • Програмен асистент
 • gareva@bauersax.org

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ


      Георги Стоев
        Тракия Тех
д-р Фридрих Бауерзакс
    Бонски Университет 
       Кузман Илиев
       НОВА ТВ 
проф. Иван Чалъков
Пловдивски Университет 
 д-р Даниела Митева
Щатски Университет на Охайо