Ученици от Велико Търново успешно преминаха през курса „Предприемачът като откривател“

Подкрепи „Предприемачът като откривател“

13516369_1156154554457029_5314274417628940374_nОбразователният и мотивационен курс „Предприемачът като откривател” беше проведен през пролетта на 2015 година във Велико Търново, където ученици от Американския колеж „Аркус” преминаха през предприемаческата програма. Курсът се провеждаше всяка седмица и беше осъществен с подкрепата на Фондация „Либертарианство”.

Образователната програма бе приета изключително позитивно от учениците от Велико Търново, където Фондация Бауерзакс събра пилотна група с ученици на възраст 15-18 години.

Фокусът на програмата е подход, при който учениците и техните предпочитания и интереси са в основата на преподавателския модел. Екипът ни използва адаптирани или създадени от самите нас игри, дискусии, ситуации, примери и обяснения чрез популярни филми, книги и песни. Курсът понастоящем се състои от 30 урока, заедно с шест допълнителни мотивационни лекции на успешни млади предприемачи.

Подкрепи „Предприемачът като откривател“

[:en]Кuzman Iliev will present "Man, economy and state" in Library of Economics[:bg]Кузман Илиев ще представи „Човек, икономика и държава” в Икономическа библиотека[:] [:en]Library of Economics[:bg]Икономическа библиотека[:]