Стартира провеждането на курса „Предприемачът като откривател” във Велико Търново

Подкрепи „Предприемачът като откривател“

coverОбразователният и мотивационен курс „Предприемачът като откривател” ще започне с пилотна група във Велико Търново, където ученици от Американския колеж „Аркус” ще имат възможността да преминат през предприемаческа програма. Курсът ще бъде провеждан всяка седмица в продължение на следващите три месеца и ще бъде осъществен с подкрепата на Фондация „Либертарианство”.

Образователният курс вече привлече вниманието на ученици и родители в Пловдив, където Фондация Бауерзакс вече успя да подготви две групи с над 50 ученици на възраст 15-18 години.

Фокусът на програмата е концентриран върху подход, в центъра на който са самите ученици и техните предпочитания и интереси. Ние използваме много адаптирани или създадени от нас игри, дискусии, ситуации, примери, обяснения чрез популярни филми, книги и песни. Курсът понастоящем се състои от 30 урока, заедно с шест допълнителни мотивационни лекции на успешни млади предприемачи от региона.

Подкрепи „Предприемачът като откривател“

[:en]Кuzman Iliev will present "Man, economy and state" in Library of Economics[:bg]Кузман Илиев ще представи „Човек, икономика и държава” в Икономическа библиотека[:] [:en]Library of Economics[:bg]Икономическа библиотека[:]