Голям интерес към програмата за ранна кариерна ориентация

През изминалите 4 месеца в програмата се включиха 8 професионални гимназии от областите Пловдив и Пазарджик. Над 200 ученика преминаха до този момент през програмата, като до края на м. Юли се очаква още 100 други да вземат участие. Извършваните дейности се посрещат с голям интерес както от самите ученици, така и от директорите и педагогическия персонал на училищата.

Основните цели на програмата са следните:

  • Повишаване мотивацията на младежите, включително от групи в неравностойно положение, за успешна професионална реализация
  • Осъществяване на ранна кариерна ориентация
  • Изграждане на устойчив модел за успешна трудова интеграция
  • Изграждане на партньорства между неправителствения сектор, професионалното образование и бизнеса.

Основни дейности:

  • Диагностика на меки умения и коучинг

IMG_20170329_131124Първата част от програмата е насочена към диагностика на меките умения (социални умения) на записалите се за участие ученици, чрез сертифицираната от университета в Кеймбридж иновативна система Self Awareness. Диагностиката е придружена от коучинг сесии за осъзнаване от учениците на техните силни страни и социални умения.

  • Дни за кариерно ориентиране – посещения на производството на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД

Втората част от програмата е свързана с провеждането на организирани посещения в завода на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД. Служители на компанията представят разнообразието от кариерни пътища за професионално развитие и необходимите компетенции и умения, търсени от компанията. Презентациите са придружени от обиколка на завода и запознаване с реалната работна среда.

За повече информация относно проекта, планираните дейности и възможностите за включване на професионални училища в програмата, моля да се свържете с нас: +359885 939 731 / info@bauersax.org

Програмата е част от проект „Равен шанс за кариерно развитие“, и се осъществява с подкрепата на „Тръст за социална алтернатива“ .

[:en]Кuzman Iliev will present "Man, economy and state" in Library of Economics[:bg]Кузман Илиев ще представи „Човек, икономика и държава” в Икономическа библиотека[:] [:en]Library of Economics[:bg]Икономическа библиотека[:]