“Предприемачът като откривател” става национален

Образователната и тренинг програма “Предприемачът като откривател” стартира първия си национален, летен лагер за гимназисти. Интензивният образователен курс по предприемаческо и креативно мислене ще се проведе в периода 17 – 23 Юли 2017г. (настаняване на 16 Юли) в МАИР Боженци и е подходящ за ученици от цялата страна на възраст 15-18 години. Таксата за участие е в размер на 240 лв. За допълнителни въпроси и записване, моля свържете се с нас на iliev@bauersax.org / +359 894 616 416 / facebook.com/otkrivateli.

За летен лагер „Предприемачът като откривател”:

Организатори:

Летният лагер се осъществява от Фондация Бауерзакс в партньорство с Индъстри Уоч Груп, Община Габрово и ОИЦ Габрово. Фондация Бауерзакс изказва своите благодарности към г-жа Таня Христова, кмет на Община Габрово, както и на г-жа Ева Паунова – Майдел – патрон на “Предприемачът като откривател”, за оказаната подкрепа при организирането и осъществяването на настоящия лагер.

Съдържание: 

  • Оборудване с икономическо мислене
  • Етика на пазарната икономика и решаване на социални проблеми
  • Бизнесът като откривателско приключение
  • Техники за креативно и творческо мислене

Основни методи на преподаване:

  • Игри
  • Казуси
  • Дискусии
  • Примери
  • Филми и музика

Защо летен лагер?

През изминалите 2 години близо 100 ученика преминаха през образователната и тренинг програма „Предприемачът като откривател”. Курсът успя да се утвърди като една от основните неформални образователни програми на територията на град Пловдив, оценявана високо от самите ученици. През пролетта на 2016г. достигнахме и до Велико Търново, където курсът се проведе в Американския колеж “Аркус”. Интересът от страна на родители и ученици и от други градове в България ни накара да създадем именно един такъв подобен лагер, даващ възможност на повече ученици да преминат през тренинг програмата.

Място и дати на провеждане:

МАИР Боженци, 16 – 23 Юли 2017 г.

Такса за участие:

240 лв.

[:en]Кuzman Iliev will present "Man, economy and state" in Library of Economics[:bg]Кузман Илиев ще представи „Човек, икономика и държава” в Икономическа библиотека[:] [:en]Library of Economics[:bg]Икономическа библиотека[:]