BAUERSACHS FOUNDATION

Inspiring entrepreneurial action

С много нови приятелства, полезни знания и положителни емоции, премина първото издание в гр. Габрово на курса “Предприемачът като откривател”. В продължение на три седмици 22 младежи на възраст между 14 и 19г. разработваха собствени бизнес идеи, участваха в редица игрови ситуации и решаваха предизвикателни бизнес казуси. Обучението, което се проведе в рамките на 3 […]
Read More
Вторият модул от игровизирания курс по предприемачество „Откриватели“  се проведе в периода 15 – 17 ноември в Габрово. Участниците, които са на възраст между 14 и 19 години, посетиха в петък габровския клон на международната софтуерна компания FFW. Божидар Бошнаков, регионален мениджър на компанията за Габрово и Велико Търново, сподели пред учениците повече за компанията […]
Read More
Първият модул от игровизирания курс по предприемачество „Откриватели“  се проведе в периода 08 – 10 ноември в хотел Мак, Габрово. Курсът стартира с 23 ученици на възраст междъ 14 и 19 години. По време на обучението бяха разгледани следните теми: ✅Основни икономически принципи и характеристики на успешния предприемач; ✅ Оскъдност на ресурсите и стимули; ✅ […]
Read More
Sorry, this entry is only available in Bulgarian.
Read More
Игровизираният курс-състезание по предприемачество „Откриватели“ ще се проведе тази есен за първи път в Габрово. Пълна програма може да видите тук. Обучението, което ще се проведе в рамките на 3 поредни уикенда (общо 9 посещения), в конферентната зала на хотел Мак, стартира на 8 ноември (петък) от 15:00. Заниманията в съботите и неделите са с […]
Read More
The motivational and educational course “The Entrepreneuer as a Discoverer” held its spring edition in Limacon Event Center, Plovdiv, in the period February – May 2019. With 20 participants and an average age of 16 years, the course gathered praise from the students for its practice-based, student-centered approach. Bauersachs Foundation will continue its work with […]
Read More
При засилен интерес от страна на ученици, родители и учители, стартираха първите посещения в производствени предприятия, част от програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация на ученици от VI и VII клас. По време на посещенията си, учениците имат възможността да се запознаят с процеса по създаване на някои от най-популярните в ежедневието ни продукти, […]
Read More
Ново изследване показва бъдещите тенденции на пазара на труда, за да помогне на деца и родители в избора на професия Пловдив се утвърждава като технологичен промишлен център, в който компаниите предлагат професионално обучение и възможности за кариерно израстване в сектори с висока добавена стойност. Преработващата промишленост създава от повече от половината произведена продукция в икономиката […]
Read More
Основната цел на проекта, който се разработва и изпълнява от Фондация Бауерзакс с Възложител Община Пловдив, е оказване на помощ на деца и родители в избора на професия чрез внедряване на програма за ранна кариерна ориентация и мотивация. Програмата ще бъде пилотно имплементирана до 31 Декември 2018 г. в селектирани основни училища на територията на […]
Read More
For a second consecutive year Bozhentsi was the home of the national summer camp “The Entrepreneur As a Discoverer”. The camp, organized by the Bauersachs Foundation, in partnership with the Municipality of Gabrovo and the Regional Information Center – Gabrovo, accommodated 22 students from Plovdiv, Sofia, Veliko Tarnovo, Gabrovo and Rousse during the period 10 […]
Read More