Над 220 ученици посетиха производствени предприятия

Ранното кариерно ориентиране в производствени предприятия сред ученици от VI-и и VIIи клас включваше oрганизирането на групови посещения в производствените предприятия. 8 предприятия приеха 15 учебни групи от 7 основни училища, а общият брой на участвалите в дейността ученици бе 222. 

Следните компании взеха участие в дейността: АББ България, Анди БГ, Дунапак Родина, Индекс 6, Либхер Хаусгерате Марица, Милара Интернешънъл, Пролифт и Шнайдер Електрик.

В рамките на дейността бе проведена кариерна ориентация и мотивация на ученици от VI и VII клас на място в съответните производствени предприятия, включваща провеждане на организирано пътуване до съответните работодатели и обратно. Посещенията включваха опознавателни обиколки на производствените площи, както и презентации от екипа на работодателя на ролята на професионалното образование за доброто кариерно развитие и възможностите за професионална реализация в съответната компания.

Събитията се проведоха през месеците октомври и ноември.

Посетени предприятия