Приключи летният лагер „Предприемачът като откривател“ в Боженци

В продължение на пет юлски дни младежи от Габровска и Ловешка област, Казанлък и Бургас се впуснаха в приключението „Предприемачът като откривател“, в което чрез интерактивни методи на обучение научиха основни принципи от света на икономиката и предприемачеството.

Летният лагер по основи на предприемачеството се проведе за четвърти път на територията на Музей на архитектурно-исторически резерват (МАИР) „Боженци“. Участниците бяха настанени в къщи за гости от епохата на Възраждането.

Седмица преди заминаването си за с. Боженци участниците преминаха оценка на таланта и кариерните заложби от експертите на Центъра за подкрепа за личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“ .

Събитието „Предприемачът като откривател“ има за цел да бъде алтернатива на традиционните летни ученически лагери, като предложи програма, чрез която младежите да развият креативното си мислене. Заниманията бяха изпълнени с разнообразно съдържание – множество игри, дискусии, разрешаване на казуси и предизвикателства, както самостоятелно, така и в работа в екип. Програмата беше разработена от експертите на фондация „Бауерзакс“, така че с участието си младежите да придобият увереност в собствените си сили и талант.

Вечерите в лагера преминаха във вдъхновяващи разговори с български предприемачи, икономисти, както и с участници в лагера от предходни години. Във финалните дни участниците научиха как се набира стартов капитал и се структурира бизнеса, научиха за видовете разходи, печалби, функциите на печалбите и загубите. Учениците получиха знания за риска, който поема предприемачът. Благодарение на игровите ситуации видяха на практика как действа конкуренцията върху цената на даден продукт или услуга. Участниците се впуснаха и в „лов на съкровища“ в Боженци, чиято основна тема бе индустриалната история на Габрово и региона Лагерът приключи с връчването на сертификати за успешно приключено обучение. Всички младежи си тръгнаха не само с нови знания, но и с нови приятелства.

Младежкият летен лагер „Предприемачът като откривател “ се реализира от Фондация Бауерзакс, Европейски информационен център Европа Директно Габрово съвместно с Областен информационен център – Габрово, Община Габрово и МАИР Боженци.