Публична среща „Подобряване на прозрачността в работата на Пловдивския Общински Съвет”

На 09.02.2015 година от 18:00 часа Фондация Бауерзакс ще проведе публична среща – дискусия на тема „Насърчаване на прозрачността в работата на […]

Read more