ДЕЙНОСТИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ


Родители

Предоставяне на информация на родители за възможностите, които предоставя преработващата промишленост

Ученици

Посещения на ученици от основни училища на производствени предприятия  и кариерна ориентация

Учители

Провеждане на информационни сесии пред учители от основни училища за разясняване кариерите на бъдещето

Бизнес

Оказване на съдействие при изграждането на успешни партньорства между работодателите и училищата

ДОКЛАДИ И СЪБИТИЯ


Кариери на бъдещето

Индустрията е динамичен и силно зависим от технологичните промени сектор

Презентация

Пазар на труда

Регионът на Пловдив предоставя добри възможности за младежка заетост

Доклад

Конкурс

Конкурс за ученици от основни училища (VI и VII клас) с тема „Заводите на бъдещето“

Включи се

Новини

Предстоящи и отминали събития и срещи с родители, ученици и учители

Виж повече

СВЪРЖИ СЕ С НАС


  • Пловдив, бул. Шести Септември 152, ет. 3
  • 0894616416 / 0885939713
  • info@bauersax.org