Ние вярваме, че

01

Човешкият стремеж към промяна и прогрес е основателен и неограничен източник на предприемаческата енергия и смелостта на иноваторите.

02

Личната свобода е основна ценност и всички останали принципи и насоки трябва да бъдат в хармония с нея.

03

В основата на бизнеса стои откривателския процес, след това е печалбата.

Цел

Повишаване на бизнес културата в България, Европа и света, като използваме нашата креативност в прилагането и обясняването на основните икономически принципи по начин, който да ги направи достъпни за възможно по-широк кръг от хора.

Ние вдъхновяваме и мотивираме бъдещите поколения да инициират предприемачески действия и поемат лична отговорност за собствения си просперитет и за напредъка на обществото.

Мисия

Какво правим?

01

Създаваме и внедряваме цялостни образователни и мотивационни програми за подрастващи, обединени под бранда „Предприемачът като откривател“.

02

Създаваме и внедряваме методологии за кариерно ориентиране в света на предприемачеството и технологиите.

03

Поддържаме и разширяваме наличната специализирана литература под бранда „Икономическа библиотека“.

10 години Фондация Бауерзакс

2013
Откриване на Икономическа библиотека Пловдив
2014
Провеждане на първото "гражданско жури" в България
2015
Старт на образователната програма "Предприемачът като откривател"
2016
Внедряване на програма за кариерна ориентация и мотивация в професионални гимназии
2017
Първи летен лагер "Предприемачът като откривател"
2018
Старт на програмата за кариерна ориентация и мотивация в основни училища
2019
Първи учебни групи "Предприемачът като откривател" в Габрово
2020
Откриване на Икономическа библиотека Габрово и създаване на видео уроци за ucha.se
2021
Провеждане на работилници за ученици "Тех Фест"
2022
Близо 1000 ученици се включват в образователни инициативи през годината

Годишни доклади

Екип

Изпълнителен директор

Мирияна Митева

Програмен координатор

Весислав Илиев

alex3
маркетинг и дизайн

Александрина Иванова

консултативен съвет

Георги Стоев

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Фридрих Бауерзакс

Daniela Miteva
Student
daniela.miteva@duke.edu
+1 919 943 3436(tel)
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Даниела Митева

Имаш въпрос или искаш да ни подкрепиш?