Фондация Бауерзакс

Ние вдъхновяваме и мотивираме бъдещите поколения да инициират предприемачески действия и поемат лична отговорност за собствения си просперитет и за напредъка на обществото

обучения

Образователни и тренинг програми за подрастващи в сферата на предприемачеството и финансите

методологии

Кариерно ориентиране в света на технологиите и предприемачеството

знания

Богата информационна база за хора, заинтересовани от специализирана литература

дейност на фокус

Предприемачът като откривател

Тренинг програмата за ученици е с основна тема финансова грамотност, обучение в основите на икономиката, предприемачеството и предприемчивостта като съвкупност от ценности като страст, мотивация и креативно мислене.

дейност на фокус

Приложна програма "Технологии"

Програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация и запознаване с техническите професии и професионалното образование е насочена към ученици от основни училища.

Други дейности

Икономическа библиотека

Богата информационна база за ученици, студенти и всички заинтересовани от специализирана литература.

Икономически изследвания

Методология за измерване на икономическите ефекти от събития с нестопански характер.

Активно гражданство

Механизми за повишаване на степента на гражданско участие в процеса на вземане на решения.

Образователната система има претенцията, че подготвя новите поколения за участие в пазара на труда, или дори по-широко в обществото, като различни гласове …

Ранното кариерно ориентиране в производствени предприятия сред ученици от VI-и и VIIи клас включваше oрганизирането на групови посещения в производствените предприятия. 8 …

При огромен интерес от страна на ученици, учители и родители, премина Тех Фест 2022 в Пловдив. Над 300 ученици от основни училища …

Имаш въпрос или искаш да ни подкрепиш?