дейност на фокус

Предприемачът като откривател​

Тренинг програмата за ученици е с основна тема финансова грамотност, обучение в основите на икономиката, предприемачеството и предприемчивостта като съвкупност от ценности като страст, мотивация и креативно мислене.

дейност на фокус

Приложна програма "Технологии"

Програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация и запознаване с техническите професии и професионалното образование е насочена към ученици от основни училища.

Други дейности

Икономическа библиотека

Активно гражданство

Икономически изследвания

Достъп до пазара на труда

Имаш въпрос или искаш да ни подкрепиш?