Над 300 ученици от професионални гимназии в програмата за ранна кариерна ориентация

През изминалите 10 месеца в програмата се включиха 7 професионални гимназии от областите Пловдив и Пазарджик. Общо 331 ученика преминаха през програмата.

Основните цели на програмата бяха следните:

  • Повишаване мотивацията на младежите, включително от групи в неравностойно положение, за успешна професионална реализация
  • Осъществяване на ранна кариерна ориентация
  • Изграждане на устойчив модел за успешна трудова интеграция
  • Изграждане на партньорства между неправителствения сектор, професионалното образование и бизнеса.

Основни дейности:

  • Диагностика на меки умения и коучинг

IMG_20170424_100304_HDR
IMG_20170329_131124Първата част от програмата бе насочена към диагностика на меките умения (социални умения) на записалите се за участие ученици, чрез сертифицираната от университета в Кеймбридж иновативна система Self Awareness. Диагностиката бе придружена от коучинг сесии за осъзнаване от учениците на техните силни страни и социални умения.

 

 

  • Дни за кариерно ориентиране – посещения на производството на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД

d088ea86d66b7c04d8b0903bd35b547b0b747ad2Втората част от програмата бе свързана с провеждането на организирани посещения в завода на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД. Служители на компанията представиха разнообразието от кариерни пътища за професионално развитие и необходимите компетенции и умения, търсени от компанията. Презентациите бяха придружени от обиколка на завода и запознаване с реалната работна среда.

За повече информация относно проекта, изпълнените дейности и възможностите за продължаване и разширяване на програмата, моля да се свържете с нас: +359885 939 731 / info@bauersax.org

Програмата е част от проект „Равен шанс за кариерно развитие“, и се осъществява с подкрепата на „Тръст за социална алтернатива“ .

[:en]Кuzman Iliev will present "Man, economy and state" in Library of Economics[:bg]Кузман Илиев ще представи „Човек, икономика и държава” в Икономическа библиотека[:] [:en]Library of Economics[:bg]Икономическа библиотека[:]