Над 300 ученици от професионални гимназии в програмата за ранна кариерна ориентация

При засилен интерес от страна на ученици, учители и директори, се проведе програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация, която Фондация Бауерзакс […]

Read more

Фондация Бауерзакс стартира проект за ранна кариерна ориентация и мотивация

Фондация Бауерзакс в партньорство с „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД стартира програма за ранна кариерна мотивация и ориентация, насочена към 300 ученика […]

Read more