Екипът на Фондация Бауерзакс на годишната GEM конференция

0-02-05-36b237f91dbaac6280541e811b389df08c8b957d385a159f9bfb467d28693bb3_fullЕкипът на Фондация Бауерзакс взе участие в първата годишна GEM(Global Entrepreneurship Monitor ) конференция в България. Събитието се проведе в София, хотел Rainbow Plaza, на 03-04 октомври 2016 година. Фондация Бауерзакс взе участие като асоцииран партньор, представяйки своите образователни програми по предприемачество пред посетителите на конференцията.

Сред акцентите на форума е представянето на първия национален доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България. Бяха коментирани и глобални тенденции в предприемачеството, извлечени от данните на над 120 000 респонденти и над 2,000 експерти. img_20161003_130401В рамките на два дни професионалисти обсъдиха силните страни на България и Балканите, най-перспективните сектори за страната, връзката между науката и бизнеса, успешни практики за добро взаимодействие между актьорите в екосистемата, ролята на диаспората и други.

В отделните панели бе обърнато специално внимание на най-важните елементи
на предприемаческата екосистема, сред които финанси, културни нагласи, човешки капитал, пазари, създаване на политики и др.