Игровизиран курс „Откриватели“ с есенно издание в Пловдив

Игровизираният курс по предприемачество „Откриватели“ се завръща тази есен в Пловдив в нов, интерактивен формат, с още повече игрови ситуации, екипна работа и бизнес симулации.

Безплатни билети са налични тук

Общият брой посещения е 8 (24 астрономически часа). Обучението ще се проведе в рамките на 8 недели, между 15:00 и 18:00ч., в Limacon Event Center (бул. Марица 154, до магазин Била).

Курсът е безплатен и е подходящ за ученици на възраст 14-19г.

Тази есен, учениците за първи път ще имат възможност да сформират още в началото на курса работен екип, да разработват собствена бизнес симулация, както и да се справят с редицата игровизирани изпитания и предизвикателства.

Обучението е подходящо за ученици, които досега не са изучавали икономика и предприемачество. Основен акцент е развиването на предприемачески мироглед, увереност в собствените сили и поглед за света, като място изпълнено с възможности.

Курсът включва:

✅Сформиране на работен екип;

✅ Работа по собствена бизнес идея и бизнес симулация;

✅ Решаване на казуси и участие в игровизирани занимания;

✅ Учебно съдържание, разделено в 24 теми;

✅ Задачи и предизвикателства за самостоятелна подготовка;

✅ Получаване на сертификат за преминато обучение.