Над 300 ученици от професионални гимназии в програмата за ранна кариерна ориентация

При засилен интерес от страна на ученици, учители и директори, се проведе програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация, която Фондация Бауерзакс […]

Read more