Фондация Бауерзакс стартира проект за ранна кариерна ориентация и мотивация

Фондация Бауерзакс в партньорство с „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД стартира програма за ранна кариерна мотивация и ориентация, насочена към 300 ученика от професионалните гимназии в областите Пловдив и Пазарджик. Програмата е част от проект „Равен шанс за кариерно развитие“, и се осъществява с подкрепата на „Тръст за социална алтернатива“ .

Основните й цели са следните:

  • Повишаване мотивацията на младежите, включително от групи в неравностойно положение, за успешна професионална реализация
  • Осъществяване на ранна кариерна ориентация
  • Изграждане на устойчив модел за успешна трудова интеграция
  • Изграждане на партньорства между неправителствения сектор, професионалното образование и бизнеса.

Основни дейности:

  • Диагностика на меки умения и коучинг

Първата част от програмата е насочена към диагностика на меките умения (социални умения) на записалите се за участие ученици, чрез сертифицираната от университета в Кеймбридж иновативна система Self Awareness. Диагностиката е придружена от коучинг сесии за осъзнаване от учениците на техните силни страни и социални умения. Включилите се в програмата ученици ще получат и насоки как да приложат и развият своите меки умения, за да повишат конкурентоспособността си на пазара на труда.

Дейностите са планирани да се проведат през Януари – Април 2017 г.

  • Дни за кариерно ориентиране – посещения на производството на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД

Втората част от програмата е свързана с провеждането на организирани посещения в завода на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД. Служители на компанията ще представят разнообразието от кариерни пътища за професионално развитие и необходимите компетенции и умения, търсени от компанията. Презентациите ще бъдат придружени от обиколка на завода и запознаване с реалната работна среда. Визитите ще бъдат еднодневни, като за целта ще бъдат сформирани групи от по 20 ученици.

Посещенията са предвидени да се проведат през периода Май – Юни 2017 г.

За повече информация относно проекта, планираните дейности и възможностите за включване на професионални училища в програмата, моля да се свържете с нас: +359878378941 / info@bauersax.org