Защо е важно да измерваме икономическите въздействия в сферата на културата?

Една добре разработена методология позволява измерване както на чисто пазарните ефекти, така и на не-пазарните такива. Това дава възможност да се измерват и […]

Read more