Какво е "Предприемачът като откривател"?

„Предприемачът като откривател“ представлява цялостна образователна и тренинг програма за ученици, включваща различни по характер и продължителност инициативи, насочени към подрастващото поколение. 

Обединяващата отделните модули  тема е финансовата грамотност, обучението в основите на икономиката, предприемачеството и предприемчивостта като съвкупност от ценности като страст, мотивация и креативно мислене.

Неформалният характер на програмата ни дава свободата бързо и ефективно да адаптираме и променяме обучителните дейности спрямо нуждите на децата, създавайки качествено учебно съдържание, поднесено в същото време по забавен и ангажиращ вниманието начин. 

Учебният подход комбинира разнообразни методи за преподаване, включително игровизация, работа в екип за решаване на комплексни проблеми и външни мотивационни срещи.

Видове обучителни дейности

Курс за гимназисти

Kурсът е с продължителност от 60 учебни часа, разделени в 6 основни модула. Учебното съдържание позволява адаптирането на курса спрямо профила на учебната група, както и разделянето му на отделни нива с различна продължителност.

Летни лагери

Лагерите са с продължителност 5-8 дни и са подходящи за гимназисти от цялата страна и чужбина. До този момент са проведени 4 лагера на територията на МАИР "Боженци", в т.ч. и международен лагер с ученици от 5 страни.

Ускорени курсове

Нашият екип разработва и прилага съкратени форми на обучение, като например еднодневни и тридневни ускорени курсове (напр. "Основи на икономиката"), мотивационни срещи и тематични събития (напр. курс "Икономика и спорт").

Курс за ученици от основни училища

Екипът ни разработва учебно съдържание за ученици от I до IV клас. Фокусът е върху икономически принципи (напр. избори,решения, оскъдност), които съпътстват ежедневието на всеки един от нас.

Игрови разработки

Част от образователната програма са и алтернативни форми на обучение, комбиниращи игрови модели с учебно съдържание. Примерни разработени игри са „Лов на Съкровища“ и „Стая със Загадки“ с икономическа тематика.

Специализирани модули

Нашият екип прилага и специализирани учебни модули за гимназисти, като напр. "Основи на статистиката", "Визуализация на данни и графично оформление", "Обработка и анализ данни".

Резултати

0
УЧЕНИЦИ ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ
ОБХВАНАТИ ОТ ПРОГРАМАТА ЛОКАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
ГОДИНИ ОПИТ В СЪЗДАВАНЕТО НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
ВИДОВЕ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ
МЕНТОРИ И МОТИВАЦИОННИ ЛЕКТОРИ
ВИДЕО УРОЦИ СЪЗДАДЕНИ ЗА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА УЧА.СЕ

Свързани новини

За втора поредна година МАИР „Боженци“ бе дом на националния летен лагер „Предприемачът като откривател“. Лагерът, който се организира от Фондация Бауерзакс, …

Със специално разработен еднодневен обучителен модул, „Предприемачът като откривател“ се включи в пилотното издание на образователно-баскетболния летен лагер “Баскетболни Деца” – Hoop …

Седмицата между 2 и 9 Юли премина под мотото на креативността и предприемаческия дух и бе белязана от много нови приятелства, позитивни …

Имате запитване за програмата или искате да ни помогнете с организирането на курс?