Какво е "Предприемачът като откривател"?

„Предприемачът като откривател“ представлява цялостна образователна и тренинг програма за ученици, включваща различни по характер и продължителност инициативи, насочени към подрастващото поколение. 

Обединяващата отделните модули  тема е финансовата грамотност, обучението в основите на икономиката, предприемачеството и предприемчивостта като съвкупност от ценности като страст, мотивация и креативно мислене.

Неформалният характер на програмата ни дава свободата бързо и ефективно да адаптираме и променяме обучителните дейности спрямо нуждите на децата, създавайки качествено учебно съдържание, поднесено в същото време по забавен и ангажиращ вниманието начин. 

Учебният подход комбинира разнообразни методи за преподаване, включително игровизация, работа в екип за решаване на комплексни проблеми и външни мотивационни срещи.

Видове обучителни дейности

Курс за гимназисти

Kурсът е с продължителност от 60 учебни часа, разделени в 6 основни модула. Учебното съдържание позволява адаптирането на курса спрямо профила на учебната група, както и разделянето му на отделни нива с различна продължителност.

Летни лагери

Лагерите са с продължителност 5-8 дни и са подходящи за гимназисти от цялата страна и чужбина. До този момент са проведени 4 лагера на територията на МАИР "Боженци", в т.ч. и международен лагер с ученици от 5 страни.

Ускорени курсове

Нашият екип разработва и прилага съкратени форми на обучение, като например еднодневни и тридневни ускорени курсове (напр. "Основи на икономиката"), мотивационни срещи и тематични събития (напр. курс "Икономика и спорт").

Курс за ученици от основни училища

Екипът ни разработва учебно съдържание за ученици от I до IV клас. Фокусът е върху икономически принципи (напр. избори,решения, оскъдност), които съпътстват ежедневието на всеки един от нас.

Игрови разработки

Част от образователната програма са и алтернативни форми на обучение, комбиниращи игрови модели с учебно съдържание. Примерни разработени игри са „Лов на Съкровища“ и „Стая със Загадки“ с икономическа тематика.

Специализирани модули

Нашият екип прилага и специализирани учебни модули за гимназисти, като напр. "Основи на статистиката", "Визуализация на данни и графично оформление", "Обработка и анализ данни".

Резултати

0
УЧЕНИЦИ ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ
ОБХВАНАТИ ОТ ПРОГРАМАТА ЛОКАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
ГОДИНИ ОПИТ В СЪЗДАВАНЕТО НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
ВИДОВЕ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ
МЕНТОРИ И МОТИВАЦИОННИ ЛЕКТОРИ
ВИДЕО УРОЦИ СЪЗДАДЕНИ ЗА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА УЧА.СЕ

Свързани новини

Игровизираният курс по предприемачество „Откриватели“ се завръща тази есен в Пловдив в нов, интерактивен формат, с още повече игрови ситуации, екипна работа …

Игровизираният курс-състезание по предприемачество „Откриватели“ ще се проведе тази есен за първи път в Габрово. Пълна програма може да видите тук. Обучението, …

Мотивационният и образователен курс „Предприемачът като откривател“ проведе своето пролетно издание в Limacon Event Center, Пловдив, в периода Февруари – Май 2019. …

Имате запитване за програмата или искате да ни помогнете с организирането на курс?