Курсът „Предприемачът като откривател“ се проведе за първи път в Габрово

С много нови приятелства, полезни знания и положителни емоции, премина първото издание в гр. Габрово на курса „Предприемачът като откривател“.

В продължение на три седмици 22 младежи на възраст между 14 и 19г. разработваха собствени бизнес идеи, участваха в редица игрови ситуации и решаваха предизвикателни бизнес казуси. Обучението, което се проведе в рамките на 3 поредни уикенда, имаше за цел развиването на предприемачески мироглед, увереност в собствените сили и поглед за Габрово и света, като място изпълнено с възможности.

Високо оценено бе учебното съдържание, което бе разделено в 3 отделни модула. В рамките на модул 1 учениците дефинираха проблеми и потенциални техни бизнес решения. Бяха разгледани основни икономически принципи, сред които и оскъдност на ресурсите, ролята на стимулите, функции на ценовата система, законите на търсенето и предлагането и видовете разходи.

Модул 2 постави фокус върху функциите на печалбите, разликата между икономическа и счетоводна печалба, начините за събиране на стартов капитал и разликите между сравнителни и абсолютни конкурентни предимства. Силен интерес предизвика посещението на международната софтуерна компания FFW, където учениците имаха възможността да се запознаят с нейния регионален мениджър Божидар Бошнаков, както и да разберат какво го е мотивирало да се завърне в Габрово.

По време на третия и последен модул от обучението учениците посетиха габровската компания Принц, където имаха възможността да проследят процеса по създаване на луксозни кожени продукти. Обучението продължи с редица игрови ситуации и казуси, както и бяха разгледани част от основните маркетинг принципи.

Обучението бе оценено високо от самите ученици, които поставиха среда оценка от 8.9 от 10 на курса и учебното съдържание, както и оценка от 8.7 на лекторите. Учениците определиха курса като „Много полезен и информативен. Забавен и ползотворен“, „Вдъховяващ и образователен“, както и полезен в получаването на „Изключително ценни съвети относно предприемачеството“.

Курсът се реализира по програма „Младежки дейности“, с финансовата подкрепа на Община Габрово, както и с подкрепата на компаниите „АМК“ и „Принц“.