Приложна програма "Технологии"

Основната цел на настоящата програма за ранна кариерна ориентация “Технологии” е увеличаване интереса на ученици от VI и VII клас към професионалното образование чрез провеждане на образователни обиколки и презентации на територията на производствени площи, работилници на територията на основни училища и технологични събития в градска среда.

Програмата се стреми да оказва помощ на ученици от основни училища в избора на професия чрез ранна кариерна ориентация и мотивация и изграждане на устойчиви партньорства между бизнеса и образователните институции. В дългосрочен план настоящата програма цели увеличаване на броя на ученици в професионалното образование.

Сред поставените задачи пред програмата са оказването на съдействие при реализирането на успешни партньорства между работодателите и образователните институции и популяризирането на професиите чрез предоставяне на пълна информация на ученици и техните родители за развитието на професиите и обучението в професионалните гимназии.

 

Видове дейности

Посещения на предприятия

Дейността включва oрганизиране на групови посещения в технологични производства, провеждане на опознавателни обиколки на производствените площи, както и презентации и лекции на място.

Посещения на гимназии

Дейността включва oрганизиране на групови посещения в професионални гимназии и провеждане наприложни уроци и демонстрации, съобразени с учебното съдържание по предмети за VI и VII клас.

Работилници в основни училища

Организираме занимания и демонстрации в основни училища с възможност за сглобяване на различни модели на машини и апарати и запознаване с основни принципи от природните науки.

Събития в градска среда

Организираме занимания в градска среда, насочени към събуждане на интереса на учениците към технологиите и запознаване на техните родители с възможностите на професионалното образование.

Изграждане на партньорска мрежа

В рамките на програмата се изгражда широка коалиция от партньори, включваща технологични компании, основни училища, професионални гимназии и неправителствени организации.

Информационни кампании

Провеждаме информационни кампании за популяризиране на професиите и професионалните гимназии сред родители и ученици, включително и чрез използването на дигитални инструменти.

Резултати

0
ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ПРОГРАМАТА УЧАСТНИЦИ
ВКЛЮЧЕНИ ПАРТНЬОРИ - ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВКЛЮЧЕНИ ПАРТНЬОРИ - ОСНОВНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ В ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ В ГРАДСКА СРЕДА "ТЕХ ФЕСТ"
ГОДИНИ ОПИТ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОГРАМАТА

Свързани новини

Ранното кариерно ориентиране в производствени предприятия сред ученици от VI-и и VIIи клас включваше oрганизирането на групови посещения в производствените предприятия. 8 …

При огромен интерес от страна на ученици, учители и родители, премина Тех Фест 2022 в Пловдив. Над 300 ученици от основни училища …

Технологични работилници за деца „Тех фест“ ще се проведат на 24 Септември (петък) в Пловдив. Събитието е с начален час 13:30 часа …

Бизнес партньори

Имате запитване за програмата или искате да станете партньор?