Стартираха първите посещения, част от програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация

При засилен интерес от страна на ученици, родители и учители, стартираха първите посещения в производствени предприятия, част от програмата за ранна кариерна […]

Read more