Фондация Бауерзакс стартира проект за ранна кариерна ориентация и мотивация

Фондация Бауерзакс в партньорство с „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД стартира програма за ранна кариерна мотивация и ориентация, насочена към 300 ученика […]

Read more