Стартираха първите посещения, част от програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация

При засилен интерес от страна на ученици, родители и учители, стартираха първите посещения в производствени предприятия, част от програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация на ученици от VI и VII клас. По време на посещенията си, учениците имат възможността да се запознаят с процеса по създаване на някои от най-популярните в ежедневието ни продукти, както и да научат как ще се развият професиите и технологиите през следващите години.

IMG_20181109_140240Общо 30 деца от VI клас от две основни училища в града посетиха Биомашиностроене АД, където научиха повече за процеса по създаване на топло-обменници и съдове, използвани в хранително-вкусовата индустрия. Силен интерес сред учениците предизвика високата степен на автоматизация на процесите и масовото навлизане на съвременните технологии в производствения процес, които изискват висококвалифицирани и добре обучени кадри.

IMG_20181030_145822Група от 15 ученици от VII клас на основното училище в с. Труд посетиха Пролифт ЕООД, където се запознаха с процеса по създаване на асансьори, ескалатори и подемници и научиха повече за комплексните умения, които са необходими за  създаването на един краен продукт. Възможностите за работа с машини с висока степен на автоматизация предизвика силен интерес, като част от учениците проявиха желание към провеждането на учебна практика в компанията.

IMG_20181109_142025_HDRПосещенията продължават и през следващите седмици, когато близо 150 ученици ще имат възможността да се запознаят с процесите и необходимите умения във високо-технологични компании като BTL Industries, Анди, Либхер и Биомашиностроене.

Посещенията се провеждат в рамките на програма за кариерна ориентация и мотивация, внедрявана в 5 основни училища от Фондация Бауерзакс и с Възложител Община Пловдив.