Икономическа библиотека

През Април 2013 година Фондация Бауерзакс основа „Икономическа библиотека” в партньорство с Института за Пазарна Икономика и Българската Макроикономическа Асоциация.  Целта ни е да изградим богата информационна база за хора, заинтересовани от специализираната литература.  Книгите в библиотеката покриват широк спектър от сфери, като например политическа философия, икономика, маркетинг, управление, финанси, история и психология. Към момента наличните книги са над 500, с основен фокус Австрийска икономическа школа. Библиотеката се финансира предимно от малки дарения, както и от дарения на книги и ваучери за книги.

Икономическата библиотека е и център за публични срещи, където гражданите могат да разговарят на различни теми с едни от най-уважаваните икономисти и политически анализатори в България.  Библиотеката е с адрес гр. Пловдив, бул. Шести Септември 152, ет.3, Бизлабс.