Публична среща „Подобряване на прозрачността в работата на Пловдивския Общински Съвет”

На 09.02.2015 година от 18:00 часа Фондация Бауерзакс ще проведе публична среща – дискусия на тема „Насърчаване на прозрачността в работата на Общински Съвет Пловдив.

Срещата е част от серия от събития, които целят създаването на неформална мрежа от контакти с идея за обмен на информация и дискутиране върху възможни механизми за установяване на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив. Граждани, журналисти, представители на местните власти и неформални граждански организации са поканени да вземат участие в срещата.

По време на срещата посетителите ще имат възможност да споделят своите предложения във връзка с подобряването на дейностите, свързани с наблюдение и оценка, както и да отправят други препоръки за усъвършенстването на диалога между граждани и местна власт.