Подобряване достъпа до пазара на труда

Фондация Бауерзакс разработва и внедрява иновативни подходи за кариерна ориентация и мотивация на младежи и подобряване на достъпа до пазара на труда. 

Част от дейностите в тази насока са реализираните с подкрепата на Тръст за Социална Алтернатива проекти в периода 2015 – 2017 г. В периода 2015-2016 г. Фондация Бауерзакс изпълни проект, чиято основна цел бе предоставянето на социална иновация, чрез която да се подпомогне функционирането на трудовия пазар и преодолее голяма част от информационните несъвършенства при „срещането” на търсенето и предлагането на работна сила. Чрез адаптиране и прилагане на базирани на меките умения техники за диагностициране, кариерно ориентиране, мотивационно трениране и други услуги, бе осъществена връзка между предлагането на работна ръка от страна на уязвими групи, образователните институции и работодателите.

В периода 2016 – 2017 г. бе извършена диагностика на меки умения и коучинг, както и бяха проведени дни за кариерно ориентиране и посещения на производството на „Либхер Хаусгерете Марица“. В дейностите взеха участие над 300 ученици от професионалните гимназии в област Пловдив.

Свързани новини

При засилен интерес от страна на ученици, учители и директори, се проведе програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация, която Фондация Бауерзакс …

На голям интерес се радва програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация, която Фондация Бауерзакс в партньорство с „Либхер – Хаусгерете Марица” …

Фондация Бауерзакс в партньорство с „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД стартира програма за ранна кариерна мотивация и ориентация, насочена към 300 ученика …

Имаш въпрос или искаш да ни подкрепиш?