Фондация Бауерзакс

Ние вдъхновяваме и мотивираме бъдещите поколения да инициират предприемачески действия и поемат лична отговорност за собствения си просперитет и за напредъка на обществото

обучения

Образователни и тренинг програми за подрастващи в сферата на предприемачеството и финансите

методологии

Кариерно ориентиране в света на технологиите и предприемачеството

знания

Богата информационна база за хора, заинтересовани от специализирана литература

дейност на фокус

Предприемачът като откривател

Тренинг програмата за ученици е с основна тема финансова грамотност, обучение в основите на икономиката, предприемачеството и предприемчивостта като съвкупност от ценности като страст, мотивация и креативно мислене.

дейност на фокус

Приложна програма "Технологии"

Програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация и запознаване с техническите професии и професионалното образование е насочена към ученици от основни училища.

Други дейности

Икономическа библиотека

Богата информационна база за ученици, студенти и всички заинтересовани от специализирана литература.

Икономически изследвания

Методология за измерване на икономическите ефекти от събития с нестопански характер.

Активно гражданство

Механизми за повишаване на степента на гражданско участие в процеса на вземане на решения.

Създаването на икономическа библиотека е новата съвместна инициатива на Фондация „Бауерзакс“, Община Габрово и Областен информационен център – Габрово. Библиотеката съдържа над …

С много нови приятелства, полезни знания и положителни емоции, премина първото издание в гр. Габрово на курса „Предприемачът като откривател“. В продължение …

Вторият модул от игровизирания курс по предприемачество „Откриватели“  се проведе в периода 15 – 17 ноември в Габрово. Участниците, които са на …

Имаш въпрос или искаш да ни подкрепиш?